SAMTAN SHOP – TÚI XÁCH TẠO NÊN PHONG CÁCH

Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ, thắc mắc, hỏi đáp, xin liên hệ chúng tôi:

– Địa chỉ: Số 30 đường, Phường Bình An, Quận 2, Tp,HCM
– Điện thoại: 0944 587 579
– Email: samtanshop@gmail.com

Thời gian làm việc

– Ngày thường: từ 9:00 đến 20:00
– Chủ Nhật: từ 9:00 đến 17:00

Kết nối