Balo chanel vip size 23 – CN000714

Giá:

Túi xách: CHANEL BOY

Size: 23 cm

Màu sắc: Như hình

Chất lượng: vip like auth