Giỏ xách Dior yên ngựa mini – 00060

Giá:

Túi xách: DIOR

Size: 19 CM

Màu sắc: Như hình

Chất lượng: vip like auth