Giỏ xách Dior yên ngựa mini – 00061

Giá:

Túi xách: DIOR

Size: 19 cm

Màu sắc: Như hình

Chất lượng: vip like auth