Giỏ xách Gucci GG Supreme messenger bag

Giá:

  • Tên sản phẩm: Giỏ xách Gucci GG Supreme messenger bag
  • Màu sắc: như hình chuẩn auth
  • Kích thước: cm
  • Chất liệu: da cao cấp
  • Chất lượng: siêu cấp like auth