Giỏ xách Chanel Classic da caviar size 30cm

Giá:

  • Tên sản phẩm: Túi xách Chanel Classic siêu cấp
  • Màu sắc: xanh
  • Kích thước: 30 cm
  • Chất liệu: Caviar
  • Khóa; gold, silver
  • Chất lượng: siêu cấp vip like auth