Giỏ xách Chanel Boy size 25 – CNB01

Giá:

  • Tên sản phẩm: Túi xách Chanel boy siêu cấp vip like auth
  • Màu sắc: đỏ
  • Kích thước: 25 cm
  • Chất liệu: Lambskin
  • Khóa; gold, silver
  • Chất lượng: siêu cấp vip like auth
Danh mục: Từ khóa: