Giỏ xách Chanel Gabrielle siêu cấp màu

Giá:

  • Tên sản phẩm: Túi xách Chanel gabrielle siêu cấp
  • Màu sắc: như hình
  • Kích thước: 20 cm
  • Chất liệu: da bê
  • Khóa; màu
  • Chất lượng: siêu cấp vip like auth