Giỏ xách Chanel Flap Bag Lambskin size 25 cm

Giá:

  • Tên sản phẩm: Túi xách Chanel flap bag 
  • Màu sắc: xanh
  • Kích thước: 25 cm
  • Chất liệu: lambskin
  • Khóa; trắng vàng
  • Chất lượng: siêu cấp vip like auth