Giỏ xách Chanel Coco da rắn size 23 cm – CN01

Giá:

  • Tên sản phẩm: Túi xách Chanel coco da rắn cao cấp
  • Màu sắc: đỏ
  • Kích thước: 23 cm
  • Chất liệu: da trăn, da rắn
  • Khóa; vàng, trì
  • Chất lượng: siêu cấp vip like auth