Giỏ xách Chanel Boy da trăn có quai 01

Giá:

  • Tên sản phẩm: Túi xách Chanel boy da trăn 
  • Màu sắc: đen
  • Kích thước: 20 cm
  • Chất liệu: da trăn, da rắn
  • Khóa;
  • Chất lượng: siêu cấp vip like auth