Giỏ xách Chanel Gabrielle Vip – GBVIP01

Giá:

  • Tên sản phẩm: Túi xách Chanel gabrielle Vip 
  • Màu sắc: chuẩn hình
  • Kích thước: 20 cm
  • Chất liệu: da cao cấp
  • Khóa; vàng, trì
  • Chất lượng: vip like auth