Giỏ xách chanel coco da rắn màu đen size 23 cm

Giá:

  • Tên sản phẩm: Túi xách Chanel coco da rắn cao cấp
  • Màu sắc: đen
  • Kích thước: 23 cm
  • Chất liệu: da trăn, da rắn
  • Khóa; vàng, trì
  • Chất lượng: siêu cấp vip like auth