Túi Chanel wallet on chain – CN00074

Giá:

Túi xách: CHANEL WOC

Size: 19 CM

Màu sắc: Như hình

Chất lượng: vip like auth