Giỏ xách Chanel Boy da trăn có quai đỏ

Giá:

  • Tên sản phẩm: Túi xách Chanel coco da rắn cao cấp
  • Màu sắc: đen
  • Kích thước: 20 cm
  • Chất liệu: da trăn, da rắn
  • Khóa; v
  • Chất lượng: siêu cấp vip like auth