Giỏ xách Chanel Classic Vip size 30

Giá:

  • Tên sản phẩm: Túi xách Chanel Classic siêu cấp
  • Màu sắc: đỏ đô
  • Kích thước: 30 cm
  • Chất liệu: Lambskin
  • Khóa; gold, silver
  • Chất lượng: siêu cấp vip like auth